อัตลักษณ์ :- นักเรียนดี มีวินัย ใจซื่อสัตย์    เอกลักษณ์ :- โรงเรียนวิถีพุทธ


 
คำขวัญ วันครู ประจำปีการศึกษา 2558 :- " เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ "
แต่งโดย
เด็กหญิงอนุสรา ชื่นบาล จังหวัด อ่างทอง
.....................................................................................................................................................................
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 ;- " ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต
.....................................................................................................................................................................
สามารถติดตามข่าวสารของทางโรงเรียนได้อีกช่องทางหนึ่ง คือที่ เพจ แสนสุขศึกษา

.................................................................................................................................................................

 

 
   ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัคร  
             
1. ครูบรรณารักษ์   1    อัตรา  คุณสมบัติ ;- จบปริญญาตรี เอกบรรณารักษ์

             2. ครูศิลปะ    1    อัตรา  คุณสมบัติ ;- จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถเขียนป้ายโฟมได้
    วาดรูป ออกแบบ ตกแต่งเวทีได้
           
             3. ครูภาษาอังกฤษ    1    อัตรา  คุณสมบัติ ;- จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
             
สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องธุรการ โรงเรียนแสนสุขศึกษา ในวันและเวลาราชการ หากมีใบประกอบวิชาชีพ หรือ วุฒิครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สอบถาม โทร 038- 391023

 

 
 
 กิจกรรมแสนสุขศึกษา
 
 
 
   
 

 
   
  ดูรูปทั้งหมด