อัตลักษณ์ :- นักเรียนดี มีวินัย ใจซื่อสัตย์    เอกลักษณ์ :- โรงเรียนวิถีพุทธ


 
 
 
 
 
รับสมัคร  
             
 1. ครูภาษาอังกฤษ      1     อัตรา     คุณสมบัติ ;- จบปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ
 
          2. ครูบรรณาลักษณ์    1    อัตรา  คุณสมบัติ ;- จบปริญญาตรี เอกบรรณาลักษณ์
           
             
สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องธุรการ โรงเรียนแสนสุขศึกษา ในวันและเวลาราชการ หากมีใบประกอบวิชาชีพ หรือ วุฒิครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สอบถาม โทร 038- 391023
 

 
 
 กิจกรรมแสนสุขศึกษา
 
 
 
 
 
 

 
   
  ดูรูปทั้งหมด