อัตลักษณ์ :- นักเรียนดี มีวินัย ใจซื่อสัตย์    เอกลักษณ์ :- โรงเรียนวิถีพุทธ


 
1.กำหนด ปิด - เปิด ภาคเรียน ปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557
และ เปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557
.....................................................................................................................................................................
2. สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เด็กอน ุบาล 1 - 3 ทำการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพ ร่างกายให้แข็งแรงนะคะ จะได้ไม่ขาดสอบกัน
.....................................................................................................................................................................
3. กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในวันพุธที่ 1 - 3 ตุลาคม 2557 ขอให้นักเรียนขั้นประถมทุกคนเตร ียมความพร้อมในการอ่านหนังสือกั นได้แล้วนะจ๊ะ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายใ ห้แข็งแรงด้วยค่ะ งดออกไปเล่นนอกบ้านได้ก็ดี แล้วควรจะงดเล่นเกมด้วยได้จะดีม ากค่ะ ขอให้สอบผ่านกันทุกคนนะคะ
.....................................................................................................................................................................
4. ขอแจ้งให้นักเรียนที่เป็นตัวแทน แข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ที่จะแข่งขันในวันเสาร์ที่ 27 กันยายน และ 28 กันยายน 2557 นี้ ขอให้นักเรียนมาขึ้นรถที่โรงเรี ยนพร้อมกันในเวลา 6.30 น.
.....................................................................................................................................................................

5. สามารถติดตามข่าวสารของทางโรงเรียนได้อีกช่องทางหนึ่ง คือที่ เพจ แสนสุขศึกษา .................................................................................................................................................................

ขอเชิญชวนท่านผุ้ปกครอง และศิษย์เก่าทุกท่านมาร่วมชมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนแสนสุขศึกษา
ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2557
 

 
   ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัคร  
             
1. ครูบรรณารักษ์   1    อัตรา  คุณสมบัติ ;- จบปริญญาตรี เอกบรรณารักษ์

             2. ครูศิลปะ    1    อัตรา  คุณสมบัติ ;- จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถเขียนป้ายโฟมได้
    วาดรูป ออกแบบ ตกแต่งเวทีได้
           
             3. ครูภาษาอังกฤษ    1    อัตรา  คุณสมบัติ ;- จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
             
สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องธุรการ โรงเรียนแสนสุขศึกษา ในวันและเวลาราชการ หากมีใบประกอบวิชาชีพ หรือ วุฒิครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สอบถาม โทร 038- 391023

 

 
 
 กิจกรรมแสนสุขศึกษา
 
 
 
   
 

 
   
  ดูรูปทั้งหมด