เอกลักษณ์ :- นักเรียนดี มีวินัย ใจซื่อสัตย์ อัตลักษณ์ : โรงเรียนส่งเสริมกีฬา

 
.............................................................................................................
สามารถติดตามข่าวสารของทางโรงเรียนได้อีกช่องทางหนึ่ง คือที่ เพจ แสนสุขศึกษา
 

 
   ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัคร  
             
1. ครูภาษาไทย   1    อัตรา  คุณสมบัติ ;- จบปริญญาตรี เอกการสอนภาษาไทย

             2. ครูภาาษาจีน    1    อัตรา  คุณสมบัติ ;- จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
                          
          สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องธุรการ โรงเรียนแสนสุขศึกษา ในวันและเวลาราชการ หากมีใบประกอบวิชาชีพ หรือ วุฒิครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สอบถาม โทร 038- 391023

 

 
 
 กิจกรรมแสนสุขศึกษา
 
 
 
   
 

 
   
  ดูรูปทั้งหมด