อัตลักษณ์ :- นักเรียนดี มีวินัย ใจซื่อสัตย์    เอกลักษณ์ :- โรงเรียนวิถีพุทธ


 
.....................................................................................................................................................................
1. โรงเรียนแสนสุขศึกษากำหนดหยุดเรียนเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 11 - 12 สิงหาคม 2557 และเปิดเรียนตามปกติในวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557
.....................................................................................................................................................................
2. สามารถติดตามข่าวสารของทางโรงเรียนได้อีกช่องทางหนึ่ง คือที่ เพจ แสนสุขศึกษา
.....................................................................................................................................................................
 

 
   ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัคร  
             
1. ครูบรรณาลักษณ์    1    อัตรา  คุณสมบัติ ;- จบปริญญาตรี เอกบรรณาลักษณ์

             2. ครูศิลปะ    1    อัตรา  คุณสมบัติ ;- จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถเขียนป้ายโฟมได้
    วาดรูป ออกแบบ ตกแต่งเวทีได้
           
             
สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องธุรการ โรงเรียนแสนสุขศึกษา ในวันและเวลาราชการ หากมีใบประกอบวิชาชีพ หรือ วุฒิครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สอบถาม โทร 038- 391023

 

 
 
 กิจกรรมแสนสุขศึกษา
 
 
 
   
 

 
   
  ดูรูปทั้งหมด