อัตลักษณ์ :- นักเรียนดี มีวินัย ใจซื่อสัตย์    เอกลักษณ์ :- โรงเรียนวิถีพุทธ

 
...............................................................................................................................................................
สามารถติดตามข่าวสารของทางโรงเรียนได้อีกช่องทางหนึ่ง คือที่ เพจ แสนสุขศึกษา
 

 
   ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัคร  
             
1. ครูบรรณารักษ์   1    อัตรา  คุณสมบัติ ;- จบปริญญาตรี เอกบรรณารักษ์

             2. ครูศิลปะ    1    อัตรา  คุณสมบัติ ;- จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถเขียนป้ายโฟมได้
    วาดรูป ออกแบบ ตกแต่งเวทีได้
           
             3. ครูภาษาอังกฤษ    1    อัตรา  คุณสมบัติ ;- จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
             
สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องธุรการ โรงเรียนแสนสุขศึกษา ในวันและเวลาราชการ หากมีใบประกอบวิชาชีพ หรือ วุฒิครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สอบถาม โทร 038- 391023

 

 
 
 กิจกรรมแสนสุขศึกษา
 
 
 
   
 

 
   
  ดูรูปทั้งหมด